Management Team

Mr. Sami HudaMr. Sami Huda
Managing Director (CC)

Mr.-SohelMr. Sohel Shams
SVP & Head of Gulshan Branch

Mahmud-KaiserMr. Mahmud Kaiser
SVP & Head of Corporate

Mr.-MA-RahmanMr. M A Rahman FCS
VP & Company Secretary

Mr.-SushilMr. Sushil Kumar Shaha
Vice President

Mr.-HarunMr. Harun UR Rashid
Vice President

Noor-UL-AlamMr. Noor UL Alam FCA
VP & Head of Accounts

Mofazzal-Hossain-KhanMr. Mofazzal Hossain Khan
AVP & Head of ICC

Mr.-Qumrul-HassanMr. Md. Qumrul Hassan
AVP & Head of Chittagong Branch